Geen onschuldigen vast!

Het -verondersteld- motief van Louwes

Tien dagen voor de moord had de rijke weduwe haar testament veranderd. Naast een groot aantal legaten voor ongeveer 600.000 gulden erfde in het oude testament een ex-buurmeisje de rest. Maar in het nieuwe testament werd die vervangen door de op te richten Stichting Dr. Wittenberg, die hulp diende te verschaffen aan psychiatrische patienten. Ernest Louwes die als financieel adviseur een vertrouwensrol bij de weduwe vervulde, werd door haar aangesteld als executeur- testamentair en als voorzitter van de stichting.

Bij de veroordeling van Ernest Louwes in Arnhem in 2000 werd als motief gegeven dat hij door de moord op de weduwe zich het geld van haar wilde toeeigenen, gezien zijn positie in het testament. En met dat geld wilde hij o.a. een vakantiehuisje op Malta aankopen.

Conform de voorschriften in het testament heeft Ernest Louwes als voorzitter van de na haar dood opgerichte stichting twee medebestuurders benoemd. Dat waren twee collega's van zijn kantoor, waaronder zijn chef. De directeur van het kantoor heeft in november 1999 tegen de politie gezegd dat als iemand fraude zou willen plegen hij dan zeker niet deze chef in het bestuur zal gaan opnemen. Ook heeft hij zijn werk als executeur testamentair aangemeld als werk voor de VVAA in Zwolle, waarvandaan hij opereerde. Gezien de volmachten die Louwes had, zou hij ook eigen familieleden in het bestuur hebben kunnen benoemen of een bankdirecteur op de Bahama's, maar dat heeft hij niet gedaan.

Drie weken na de moord werd Louwes door de politie bericht dat er ongeveer 20.000 cash gevonden was en dat hij die op vrijdag kon ophalen. Een dag ervoor ging hij naar de SNS, de bank van zijn werkgever in Lelystad om een rekening te openen op naam van de Dr. Wittenberg Stichting. Omdat hij geen inschrijving van de Kamer van Koophandel had van de Stichting mocht hij die rekening niet openen. Op advies van de bankemployee is tijdelijk een nieuwe rekening geopend op de naam van de heer Louwes met als toevoeging "beheer Wittenberg". Op die rekening is de volgende dag het bedrag van 20.000 gestort.

Tijdens de rechtszaak in Arnhem heeft het OM niet het Proces Verbaal overhandigd van de bankemployee, die de lezing van Ernest Louwes bevestigt dat hij zijn best heeft gedaan de rekening te openen op de naam van de Stichting Dr.Wittenberg. De rechtbank van Arnhem accepteert het verweer van Louwes niet dat het gesprek over het vakantiehuis op Malta gebaseerd was op een televisieuitzending over belastingparadijzen. Voor zijn klanten zou Louwes die informatie hebben opgevraagd.

Toen in 2004 dit Proces Verbaal van de bankemployee wel op verzoek van de advocaat aan de rechter werd overhandigd en ook duidelijk was dat Ernest Louwes nog nooit in een vliegtuig had gezeten (dus het eigenaardig was om te veronderstellen dat hij dan op Malta een huis wilde kopen) verviel expliciet in het vonnis in 2004 het motief. Maar omdat dit gezien de procedure niet anders kon bleef overeind staan dat de moord wel met voorbedachte rade gepleegd was door Ernest Louwes.

In maart 2000 is door een register accountant een onderzoek gedaan naar het optreden van Ernest Louwes als executeur testamentair totdat hij op 19 november 1999 werd opgepakt. De conclusie was dat Louwes wel slordig was opgetreden, maar geen enkele aanwijzing was van fraude.

In een uitzending van Netwerk van november 2006 meldde Prof. van Mourik dat Louwes wel het geld van de weduwe als motief had voor zijn moord. Daarover is een open brief naar hem gestuurd, waarop hij geen antwoord heeft gegeven Het geeft een goede indruk van de wijze waarop er op een omgekeerde wijze wordt geredeneerd. Louwes is de moordenaar, dus..............

Terug naar basispagina