Geen onschuldigen vast!

Onwil van het OM

Op 1 juli 2003 werd Ernest Louwes door de Hoge Raad vrijgelaten. Het arrest van Arnhem (december 2000) werd vernietigd. Het Hoger Beroep moest in Den Bosch overgedaan worden. In september 2003 vond de zogenaamde regiezitting plaats, waarbij bepaald werd wat er gedaan moest worden vooorafgaande aan de zitting van 8 december 2003.

Op 28 oktober 2003 schreef de Officier van Justitie Duyts een brief naar de Advocaat Generaal Brughuis, die de zaak voor het OM deed bij het hof in Den Bosch. Dat stuk is door een fout bij het OM beschikbaar gekomen. Het stuk geeft een goede indruk van de insteek van de Officier van Justitie Duyts en haar werkwijze. Louwes moest en zou de dader zijn (ondanks het feit dat het bewijs van Arnhem verdwenen was) en zij wilde er heel veel voor doen om dat aan te tonen.

Enkele opmerkelijke punten uit die brief:

  • Uit het stuk blijkt dat de Officier van Justitie er veel aan gelegen was om alsnog aan te tonen dat het mes toch wel het moordwapen geweest kon zijn. Het gaat erom dat de messteken toch 18 cm diep geweest konden zijn.
  • In het stuk van 23 oktober 2003 vermeldt de Officier van Justitie dat Louwes WEL bij de weduwe op bezoek is geweest. Toch zegt de Advocaat Generaal op 8-12-2003 nog dat Louwes NIET op bezoek is geweest. Pas toen de huishoudster op 26-1-2004 voor de rechter heeft verklaard dat Louwes wel was geweest is dat punt ook door het hof overgenomen,
  • Op het moment dat de de brief van het OM werd geschreven (23-10-2003) was de blouse van de weduwe zoek. Men wist dat het eind 1999 naar de Technische Recherche in Raalte was gegaan, maar daarna was het zoek. Nergens stond geschreven wat er met de blouse was gebeurd. Men dacht zelfs dat het vernietigd was door de mogelijk van bederf van een voorwerp met bloedvlekken erop. Begin november 2003 is de doos met de blouse teruggevonden in een doos op zolder boven een garage in Deventer teruggevonden.
  • In het stuk is ook aandacht besteed aan Michael de Jong, de "klusjesman". Dit schrijft Officier van Justitie hierover:

    Hier is echter geen enkel vervolg aangegeven. Alle onderzoek bleef op Ernest Louwes gericht.
  • ...............................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
.............................................................

Inmiddels zijn er bewijzen van een vals Proces Verbaal dat is opgemaakt door de recherche om de "chain of custody" van de blouse te bevestigen, terwijl de blouse in werkelijkheid zoek was. Tevens zijn er ingrijpende aanpassingen gedaan in het Tactisch Journaal om het hof en de verdediging relevante informatie te onthouden over de fouten in het onderzoek.

Terug naar basispagina