Geen onschuldigen vast!

Gerechterlijke dwaling nr. 2

Door de uitspraak van de Hoge Raad in 2003 is vastgesteld dat het arrest van het hof in Arnhem.in 2000 een gerechterlijke dwaling was. Het mes was niet het moordwapen en de geurproef had een onjuist resultaat.

Met behulp van de informatie die inmiddels beschikbaar is kan vastgesteld worden dat het arrest van het hof te Den Bosch in 2004 eveneens een gerechterlijke dwaling is geweest.

Op deze website treft u daar onder andere de onderbouwing van aan.

De centrale elementen zijn:

- Het rapport van het NFI/Ing. Eikelenboom van januari 2004, dat in feite de basis is van het arrest in Den Bosch, blijkt dankzij diverse nieuwe bevindingen volledig ontkracht te zijn. Het FSS heeft onlangs bevestigd dat met name door de zeer onzorgvuldige wijze waarop door NFI en Technische Recherche met de blouse is omgegaan je geen harde conclusies op basis van de onderzoeken uit 2003/2004 had kunnen trekken.

- Het nieuwste rapport over de metereologische omstandigheden op de avond van 23 september 1999 laat zien dat een verbinding tussen een GSM, die zich die avond bevond bij 't Harde, en een antenne in Deventer mogelijk was.

- Het alternatieve scenario dat, via leugens van het OM, aan de rechtbank is onthouden, blijkt wel een reële mogelijkheid te zijn, omdat er o.a. sprake is van het liegen over alibi's.

 

Als de Hoge Raad niet beslist tot een herzieningsproces dan betekent dit niet alleen dat Ernest Louwes vast blijft zitten, maar ook dat het OM, dat gefaald heeft op terreinen van professionaliteit en integriteit, daarvoor niet via de normale weg wordt gecorrigeerd. En als er niet vanuit de politieke verantwoordelijken wordt opgetreden dan is de kans groot dat dit gedrag van het OM wordt gecontinueerd. En daarmee blijft het goed functioneren van onze rechtsstaat gevaar lopen.

Terug naar basispagina