Geen onschuldigen vast!

Zwartboek NFI; ernstig gebrek aan professionaliteit en onafhankelijkheid

Dit zijn de conclusies van dit Zwartboek

 1. Diverse onderzoeken zijn van *slechte kwaliteit*, waarbij aantoonbaar verkeerde conclusies worden getrokken.
 2. Er wordt ernstig gezondigd *tegen de eisen van zorgvuldigheid* ten aanzien van stukken van overtuiging met grote risico's voor de conclusies die men naar aanleiding van het onderzoek trekt.
 3. Diverse voorbeelden van een *vuile laboratoriumomgeving*.
 4. Er wordt bij het rapporteren gewerkt met *aannames, die niet via onderzoek worden onderbouwd,* terwijl dat wel had gekund. Als burgers die aannames wel proefondervindelijk proberen te onderbouwen blijken ze onwaarschijnlijk of onjuist te zijn.
 5. Onderzoeken worden slechts uitgevoerd als het Openbaar Ministerie erom verzoekt. *Belangrijke onderzoeken worden niet uitgevoerd,* als het Openbaar Ministerie niet in de uitkomsten is ge´nteresseerd. En dat geldt met name als dat onderzoek positief voor de verdachte kan uitvallen.
 6. Er wordt *teruggeredeneerd vanuit een veronderstelde eindsituatie* (de verdachte is de dader), waarbij uit de mogelijke alternatieve verklaringen slechts die gekozen wordt, die past in die veronderstelde eindsituatie. Een doodzonde voor een forensisch onderzoek.
 7. *De rapporten zijn vaak heel kort en niet transparant*, want het geeft geen inzicht in het basismateriaal. Daardoor kan het werk van de onderzoeker niet worden gecontroleerd. Daarbij komt het rapport vaak ook pas heel kort voor het proces ter beschikking ook als het onderzoek al maanden ervoor heeft plaatsgevonden.
 8. Doordat het NFI niet leidend is bij het bepalen van wat men onderzoekt en wat de onderzoeksvraag is worden belangrijke stille getuigen niet onderzocht. Daarbij is er *geen sprake van een onderlinge samenwerking van diverse deskundigen*, maar slechts de uitvoering van deelopdrachten door specifieke deskundigen.

  "Wij roepen op een commissie te benoemen van onafhankelijke wetenschappers uit de beta-hoek om mede aan de hand van dit Zwartboek het functioneren van het NFI onder de loupe te nemen en tot adviezen te komen hoe de professionaliteit aanzienlijk verhoogd kan worden en de onafhankelijkheid gegarandeerd.
  Wij zijn gaarne bereid die commissie een uitgebreide toelichting te geven van onze bevindingen."
Klik hier voor alleen samenvatting en conclusies (15 pagina's)

Klik hier voor het tekstgedeelte inclusief samenvatting en conclusies (100 pagina's)

Klik hier voor de bijlagen (140 pagina's)

U kunt gedrukte rapport bestellen door 70 euro over te maken op rekeningnummer 11 70 73 229 van gov.nl te Amsterdam.

Vergeet niet het adres te vermelden waar het Zwartboek naar toe gestuurd moet worden.Het Zwartboek NFI is in juli 2007 aangeboden aan de Vaste Kamercommissie Justitie en is gestuurd naar het Ministerie van Justitie. Noch de volksvertegenwoordiging, noch het Ministerie heeft hier verder iets mee gedaan.

Er was geen meerderheid in de Vaste Kamercommissie Justitie om het Zwartboek NFI op de agenda te zetten.

Terug naar basispagina