Geen onschuldigen vast!

Het O.M. in de fout

In het in april 2008 verschenen boek “Het O.M. in de fout” van Prof. Ton Derksen worden 7 megamanco’s onderscheiden van het O.M. Aan de hand van 5 spraakmakende rechtszaken in Nederland, waaronder de Schiedammer Parkmoord, de zaak Lucia de B. en de Deventer Moordzaak, beschrijft hij 94 structurele fouten.

Hieronder treft u er 7 van aan die de verschillende megamanco’s representeren:

 1. Megamanco 1: “Onwaarheid spreken”, 16 keer vastgesteld:
  Bij de Deventer Moordzaak heeft Ernest Louwes de politie gezegd dat hij op de avond van de moord om 20 uur in een file bij Harderwijk stond. Deze file was niet bekend aan de officiële verkeersinformatiediensten, maar uit het logboek van verkeer en waterstaat bleek er wel degelijk zo’n file gestaan te hebben. Ondanks het feit dat er een bevestiging van deze file is gekomen vanuit Rijkswaterstaat stelde de Officier van Justitie: “de verklaring van de heer Louwes stemt niet overeen met de verkregen verkeersinformatie”. Deze file is van belang omdat ze een alibi vormt voor Louwes. Wanneer hij om 20.00 uur in de file bij Harderwijk stond, kon hij onmogelijk op tijd voor de moord in Deventer (rond 20.36 uur) zijn.

 2. Megamanco 2: “Informatie niet doorgeven”. 17 keer vastgesteld.
  In 2002 is in Flevoland een in een bos begraven lijk gevonden. Henk H. is hiervoor tot 20 jaar veroordeeld. Een cruciaal onderdeel van het bewijs was de stelling dat Henk H. op de avond van 3 december 2001 een gesprek van 15 minuten vanuit een telefooncel in Ede had gevoerd om het slachtoffer voor een blind date uit te nodigen. Voor die avond heeft Henk H. geen alibi en hij zou dus volgens het OM dat gesprek gevoerd kunnen hebben. Wat het OM echter weglaat is dat de man die een kwartier buiten de telefooncel had gestaan om als volgende te bellen een signalement van de bewuste beller geeft die absoluut niet lijkt op Henk H. Evenmin herkent hij Henk H. vanuit de foto’s.

 3. Megamanco 3: “Misleidend formuleren”. 9 keer vastgesteld.
  Het OM stelde dat Louwes ’s ochtends niet bij de weduwe was geweest. In dat geval kon het DNA op de blouse van de vermoorde weduwe alleen maar in de avond, tijdens de moord, op haar blouse zijn terecht gekomen. De AG zegt naar waarheid: “De werkster heeft Louwes die ochtend niet in de woning gezien of gehoord”. Maar de werkster had Louwes die ochtend buiten het huis gezien toen hij het huis verliet, en ze had van de weduwe gehoord dat hij zou komen.

 4. Megamanco 4: “Willekeur”. 10 keer vastgesteld.
  In de zaak Sweeney wordt een man veroordeeld omdat hij zijn vrouw verbrand zou hebben. Hij stelt dat zijn vrouw in slaap gevallen is tijdens het roken en daarom overleden is. Hij was die nacht om 02.30 uur weggegaan om zijn dochter elders op te halen die ziek was geworden. De brand 03.45 uur is er brand ontdekt. De vier personen, inclusief 2 politieagenten die om 02.45 uur bij het huis waren komen kijken verklaarden de volgende dag dat zij niets bijzonders hadden gemerkt, ook niets van een beginnende brand. Zeven maanden later zegt een van de vier alsnog wel een brandlucht geroken te hebben. Die informatie wordt door het OM vervolgens wel gebruikt en de verklaring een dag na de brand door de vier personen dat er niets aan de hand was, niet.

 5. Megamanco 5: “Cruciale argumentatiefout”. 23 keer vastgesteld.
  Bij de Schiedammer Parkmoord vond het OM het verdacht dat Kees B. volhield dat er geen DNA van hem gevonden zou worden. “Als geen ander kan de verdachte weten dat er geen DNA van hem gevonden zou worden. Hij weet immers dat er geen bloed, speeksel of sperma van hem gevonden zal worden.” Maar waarom is dit verdacht? Immers als Kees B. onschuldig is dan weet hij toch ook dat er geen DNA van hem. gevonden zal worden. Sterker nog, de advocaat-generaal weet ook dat haar DNA niet gevonden zal worden. Wijst dit erop dat zij de moordenares is?

 6. Megamanco 6: “Geslotenheid voor kritiek”. 14 keer vastgesteld
  Lucia de B. is bij de rechtbank in Den Haag o.a. veroordeeld wegens de poging tot moord op mevrouw VdP. Pas in hoger beroep bleek dat Lucia geen dienst had tijdens de vermeende poging tot moord. Ze was toen drie dagen weg. Het OM stelt daarover in het requisitoir in Hoger Beroep dat “hier absoluut geen sprake is van een fout van het OM, zoals wel in de media is beweerd”. Het geeft een aardig kijkje in de denkwereld van het OM. Een poging tot moord ten laste leggen aan iemand die het niet gedaan kan hebben is absoluut geen fout.

 7. Megamanco 7. “Het magische oog, het heilig geloof in het eigen vermogen om te zien of iemand de waarheid spreekt of niet”. 5 keer vastgesteld.
  Kees B. (Schiedammer Parkmoord) verliet een aantal keren tijdens het Hoger Beroep de zaal toen het te confronterend werd. “Dit gedrag van de verdacht ter zitting heeft bijgedragen aan de overtuiging van de AG dat de verdachte de dader was”, aldus Posthumus

Lees het hoofdstuk over de Deventer Moordzaak uit dit boek.

Terug naar basispagina