Geen onschuldigen vast!

Anonieme briefjes

In de voortuin van het slachtoffer werd een anoniem briefje gevonden waar een "inbreker" mede namens zijn vriend excuses aanbood.

Anonieme briefje uit tuin

 

 

 

 

 

 

Op 21-10-1999, voordat Ernest Louwes in beeld kwam als mogelijke dader, ontving het onderzoeksteam een tweede anonieme brief. Daarin werd gesteld dat de weduwe gigolo's ontving. Het team heeft deze melding onderzocht en vastgesteld dat dit niet waar was.

Gigolo briefje

Beide brieven lijken erop gericht te zijn de politie erop te wijzen dat de moord door een ander gepleegd kan zijn dan een bekende van de weduwe.

...............................................................................................................................................................................................................................

Maar toch wil ik u

 

 

 

................................................................................................................................ ........................................................... ....................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
............

In de bijlage van het oriënterend vooronderzoek staat echter een belangrijke bevinding, waar verder geen aandacht door het OM aan geschonken is. De woorden combinatie "Maar toch wil ik u..." komt dermate weinig voor in het Nederlands (via Google vastgesteld) dat de kans wel groot is dat beide anonieme briefjes dezelfde bron hebben (auteur).. ...............................................................................................................................................................................................................................

Het is veelbetekenend hoe door de jaren heen het OM deze anonieme briefjes als onbelangrijk beschouwde in het licht van de moord. De belangrijkste reden moet geweest zijn dat ze niet te passen zijn bij Ernest Louwes als de dader. Zo is het tweede anonieme briefje ontvangen toen Ernest Louwes nog niet in beeld was als de mogelijke dader...........................................................................................................................................................................................................

Terug naar basispagina