Geen onschuldigen vast!

Onderzoek klusjesman (Michaël de J.)

In 2007 en 2009 zijn er uitspraken geweest van de rechter waarbij is vastgesteld dat er geen smadelijke uitspraken mogen worden gedaan over Michael de Jong of zijn vriendin in relatie tot de moord op Weduwe Wittenberg. Daarbij is ook vastgesteld dat feiten wel mogen worden genoemd.

Daarom treft u hier alleen maar feiten aan en geen meningen.

 • Michael de Jong, alias ‘de klusjesman’ is in de eerste drie weken na de moord drie keer door de politie verhoord.
 • Dat was op 12 oktober 1999 een uitgebreid verhoor dat op video is vastgelegd. Daarbij is o.a. de cautie voorgelegd.
 • De vriendin van Michael de Jong is een keer uitgebreid verhoord op het bureau en een paar keer bij haar thuis.
 • Ten aanzien van het alibi hebben Michael en Meike in de loop der tijd diverse tegengestelde verklaringen afgelegd. Eerst dat ze de hele avond thuis waren. Later dat ze (een deel van) die avond op de studentensocieteit waren. Beide varianten kloppen niet met de beschikbare telefoongegevens.
 • Ten aanzien van de aankoop bij een messenwinkel in Arnhem twee dagen na de moord hebben beiden eerst verklaard dat er door Michael de Jong een magneetstrip voor de Global Messenverzameling was gekocht. In 2006 is verklaard dat er een mes gekocht is.
 • Twee getuigen verklaren los van elkaar dat de weduwe periodiek geld aan Michael de Jong gaf. Michael de Jong ontkent geld van de weduwe gekregen te hebben.
 • Een getuige heeft op de avond van de moord op de route tussen het huis van de weduwe en het huis waar Michael de Jong woonachtig was een “enge man” gezien, die voldeed aan het signalement van De Jong. Ondanks dat de politie op dat moment bezig was met het onderzoek naar De Jong heeft men geen inspanningen verricht om te zien of de getuige wellicht De Jong had gezien.
 • In het Tactisch Journaal van de politie staan alle onderzoekshandelingen van het team vermeld. Ook samenvattingen (en soms conclusies) over Processen Verbaal en gesprekken die gevoerd zijn. Dat is niet het geval met het uitgebreide verhoor van Michael de Jong op 12 oktober 1999. En ook staat niets vermeld over het gesprek dat het onderzoeksteam gevoerd heeft op 11 oktober 1999 met een profiler van de landelijke politie als voorbereiding van het gesprek met De Jong.
 • De officier van Justitie zegt in haar requisitoir bij het proces in Zwolle in 2000 dat de andere onderzochte personen (zoals De Jong) of een sluitend alibi hadden of niet op een leugen te betrappen waren. Uit het dossier blijkt echter dat dit op dat moment ten aanzien van De Jong een foute omschrijving was.
 • Van de twee anonieme briefjes die er waren (een in de tuin van het slachtoffer en een die een maand later naar het onderzoeksteam is gestuurd) zeggen meerdere schriftkundigen in Nederland en de VS dat de kans groot is dat die geschreven zijn door de vriendin van Michael de Jong. Het NFI, gesteund door FSS, stelt dat die kans klein is.
 • In 2006 heeft de ex-beheerder van de begraafplaats belastende verklaringen afgelegd over De Jong. O.a. dat hij op de ochtend na de moord, toen het lichaam nog niet gevonden was, al over de dood van de weduwe had gesproken. In 2008 sprak de Hoge Raad uit dat deze informatie niet hard was.
 • In 2006 heeft de ex-vriendin van De Jong belastende verklaringen afgelegd over De Jong ten aanzien van daderkennis. Het OM vond deze informatie niet hard.
 • In 2006 hebben een aantal getuigen zich aangemeld via Maurice de Hond met relevante informatie over De Jong. Zij zijn niet door het OM gehoord.

  Over de verschillende onderwerpen zijn een aantal stukken geschreven, die –wederom- alleen feiten bevatten.

Zowel in 1999/2000 als in 2003 als in 2006/2007 vond extra onderzoek naar De Jong hetzij niet nodig en/of te weinig opleverend. Ernest Louwes is immers de moordenaar……

Terug naar basispagina