Geen onschuldigen vast!

De missers bij het onderzoek naar de Deventer Moordzaak

Het dossier van de Deventer Moordzaak staat vol met missers, die veroorzaakt zijn door slecht onderzoek, gebrek aan professionaliteit, tunneldenken, scoringsdrift, wens om fouten te verbergen en gebrek aan integriteit. Op deze website zijn er vele voorbeelden van te vinden. Dit is een lijst met een opsomming van –een niet eens complete- 100 voorbeelden. Dit zijn een aantal van de meest in het oog springende:

 • In december 2000 is Ernest Louwes, financieel adviseur van de vermoorde vrouw, op basis van een mes tot 12 jaar veroordeeld wegens moord. Het OM wist echter al een jaar eerder dat dit mes het moordwapen niet kon zijn.
 • Louwes werd met het mes in verband gebracht door een – inmiddels beruchte – geurproef met honden. In 2000 wist het OM echter al dat de uitkomst van deze proef niet juist kon zijn.
 • Over de avond van de moord heeft Ernest Louwes een stevig alibi. Daarover heeft het OM bij de rechter gelogen en aanvullend onderzoek is nagelaten.
 • Op de donderdag van de moord heeft Ernest Louwes de weduwe kort bezocht. Ondanks dat het OM al in november 1999 zeker kon weten dat dit zo was, heeft het tot januari 2004 volgehouden dat het niet zo was.
 • Het OM was in bezit van een verklaring van een bankmedewerkster, waaruit afgeleid kon worden dat Ernest Louwes niet op het geld van de weduwe uit was. Deze verklaring is de rechters onthouden.
 • Na zijn vrijlating door de Hoge Raad werd Louwes in 2004 opnieuw veroordeeld. Ditmaal op basis van sporen die pas vier jaar na de moord gevonden zijn op de blouse van de weduwe en die ontbreken op foto’s van direct na de moord. In die vier jaar is er van alles met de blouse uitgespookt.
 • Toen Louwes vrijgelaten was, maar de DNA sporen nog niet gevonden waren, was er een geheim document van het OM, waaruit bleek dat men er alles aan deed om Louwes toch weer te pakken te krijgen.
 • Het OM liet na om deze gruwelijke moord te reconstrueren. Deskundige burgers hebben dit wel gedaan. De aannames van het OM die tot de veroordeling van Louwes hebben geleid, blijken zeer onwaarschijnlijk.
 • Uit het rapport van het NFI uit januari 2004, dat de basis is geweest van de nieuwe veroordeling van Louwes, blijkt dat men geen onafhankelijk onderzoek heeft gedaan, maar volledig geredeneerd heeft vanuit de overtuiging dat Louwes de dader was. Mede uit nieuw onderzoek blijkt dat er niets van dit rapport over is.
 • Tijdens het oriënterend vooronderzoek dat het OM in 2006 uitvoerde, zijn diverse getuigen met cruciale informatie opzettelijk niet gehoord.
 • Onderzoek naar Michael de Jong, de klusjesman, is uitermate slecht uitgevoerd. Aantoonbare onwaarheden en onderlinge discrepanties in de verklaringen van Michael en zijn vriendin, zijn niet doorgerechercheerd.
 • Er zijn vele aanwijzingen dat het orienterend vooronderzoek van het OM uit 2006 een poging zijn geweest om de fouten uit het verleden te verbergen, en dus niets meer was dan een doofpotoperatie.

Bekijk deze site en u treft nog vele andere voorbeelden aan.

Terug naar basispagina