Geen onschuldigen vast!

De misbruik van Anneke Louwes door het OM .

Kenmerkend voor de wijze waarop het OM met informatie manipuleerde is hoe er omgegaan is met een verklaring van Anneke Louwes m.b.t. de activiteiten van Ernest Louwes op de 23e september 1999.

Zij werd twee maanden na dato, toen haar man al enkele dagen in beperking in de gevangenis zat, ondervraagd. Het was duidelijk (te lezen in het proces verbaal) dat ze erg van slag was.
Haar werd de kopie van de huisagenda getoond en toen werd gevraagd wat Ernest die avond gedaan had.

Wel niet thuis etenIn de huisagenda had gestaan “Wel eten, daarna weg Ernst”. Maar doordat –volgens zeggen van Ernest Louwes- hij een dag ervoor nog met een klant had afgesproken ond 18 uur in Amersfoort langs een klant te gaan, voordat hij naar Utrecht ging, is dat veranderd. Het woord "Wel" is overschreven met het woord "Niet". Anneke Louwes kreeg van de politie een zwart-wit kopie van de pagina en interpreteerde de melding als “Ernest komt thuis eten en blijft daarna laat weg”. Dus ze verklaarde dat Ernest rond 18 uur thuis had gegeten, toen was weggegaan en laat was thuisgekomen.

Het onderzoeksteam had eind november inmiddels alle klanten die op de middag van de 23e september 1999 door Ernest Louwes waren bezocht, inclusief de ingelaste klant om circa 18 uur in Amersfoort, ondervraagd. En allemaal bevestigden ze het bezoek van Louwes dat in zijn agenda stond en het tijdstip.
Dat houdt in dat Ernest alleen rond 15 uur thuis geweest kan zijn en nooit om 18 uur thuis gegeten kan hebben. Dus het OM moest direct weten dat Anneke Louwes een fout maakte bij haar beschrijving van de activiteiten van Ernest Louwes op de middag en de avond van de moord.

Door de fout die Anneke Louwes duidelijk bij de beschrijving van het thuis eten heeft gemaakt, is het evident dat ook de rest van de verklaring onbetrouwbaar is. Hieruit is niet met zekerheid op te maken of Ernest Louwes pas rond 22.30 uur thuis kwam of eerder.

Maar voor het Openbaar Ministerie was deze verklaring van Anneke Louwes voldoende om al het andere te laten vervallen!
Ernest Louwes was pas om 22.30 uur thuisgekomen, had de moord gepleegd en kon niet in Harderwijk geweest zijn.

Toen Anneke Louwes tijdens het proces in Zwolle terug wilde komen op haar verklaring vroeg de Officier van Justitie om haar wegens meineed te vervolgen. (Dat heeft deze rechtbank niet gedaan. Louwes werd vervolgens vrijgesproken).

Terug naar basispagina