Geen onschuldigen vast!

Het alibi van Louwes

Het OM neemt aan dat Ernest Louwes op de avond van de moord om 20.36 uur in Deventer was; dit op basis van de locatie van de zender waarmee zijn GSM verbinding maakte. Volgens het OM zou hij de weduwe hebben opgebeld toen hij in Deventer was en in een gesprek van 16 seconden haar gezegd dat hij eraan kwam.

Louwes zegt echter dat hij in rond 19.15 uur van de Jaarbeurs uit Utrecht vertrok alwaar hij zijn handtekening had gezet om studiepunten te verzamelen. (Een verklaring die hij al op 27-9-1999 had gegeven). Louwes is toen naar Hardewijk gereden, waar hij volgens eigen zeggen rond 20 uur in een file belandde bij het viaduct voor de afslag. Doordat hij met een vrachtauto meedeed, die in de file verhinderde dat andere auto's hem passeerden, miste hij, volgens zijn verhaal, de afslag naar Lelystad. Hij reed toen door naar de volgende afslag bij 't Harde en reed daarvandaan naar Lelystad alwaar hij kort na 21 uur aangekomen zou zijn.

Tijdens dat gesprek had hij, volgens eigen zeggen, kort naar de weduwe gebeld om haar een bedrag door te geven van 1750 gulden. (1% van het belastbaar inkomen, in het kader van een voorgenomen gift aan een kerk in Den Bosch). Dit bedrag wordt later teruggevonden op een memoblokje bij de telefoon van de weduwe.

Als dit gesprek rond 20.30 uur heeft plaatsgevonden zou Louwes in de buurt van 't Harde hebben kunnen rijden. Dat is hemelsbreed ongeveer 25 km. van de antenne in Deventer. Over de weg is het beduidend verder. Als Louwes echt in de file gestaan heeft bij Harderwijk dan kan hij niet om 20.36 uur in Deventer zijn geweest en andersom.

Direct nadat Louwes deze verklaring op 19-11-1999 heeft afgegeven neemt de recherche contact op met de ANWB en Rijkswaterstaat. Dan blijkt dat de ANWB geen file heeft gemeld bij Harderwijk om 20 uur. Wel was er één gemeld wegens wegwerkzaamheden kort na 21 uur. Bij navraag van de recherche bij Rijkswaterstaat en de wegwerkers blijkt dat bij Harderwijk vanaf 19.15 uur de weg met paaltjes is afgezet tot één strook. Om 20 uur ontstond er een file door een breedtetransport, dat niet onder de viaduct door durfde bij Harderwijk gezien de deels afgezette weg. Daardoor is er rond 20 uur een file ontstaan De paaltjes zijn toen verplaatst en het breedtetransport heeft zijn weg vervolgd en de file loste weer op..

Het OM gaat bij de rechter niet op deze file in. En het OM laat na om een speciale analyse te laten uitvoeren via KPN om de exacte locatie van de GSM te laten bepalen (Timing Advance Analysis). Inmiddels kan dat niet meer, want zes maanden na de moord zijn deze data vernietigd.

De kennis van Louwes van deze file, noch het feit dat naast de telefoon het getal 1750 stond geschreven, werd gezien als een sterke aanwijzing dat Louwes inderdaad rond 20 uur bij Harderwijk geweest moet zijn. Zo werd door het OM tegengeworpen dat Louwes van anderen over deze file gehoord kon hebben.

Hier treft u een uitgebreide onderbouwing aan van dit onderwerp.

 

Terug naar basispagina