Geen onschuldigen vast!

De amateurs van het NFI

Uit de beschikbare foto's, films en rapporten van het NFI (Nederland Forensisch Instituut) wordt een goede indruk gegeven van het complete gebrek aan professionaliteit en zorgvuldigheid in het werk van dit instituut.

O.a. is gebleken dat:

  • Men werkt in ruimten die vuil zijn en vol staan met vuile objecten
  • Men houdt zich niet aan de eigen voorschriften
  • Men voert testen uit met ingebakken fouten en niet relevant voor de te trekken conclusies
  • Men voert relevante testen niet uit
  • Men doet het technisch onderzoek met vooringenomenheid
  • Men doet aannames zonder die forensisch technisch te onderbouwen, terwijl dat wel mogelijk is
  • Men stel de data van fotoapparatuur en computers verkeerd in
  • Men legt bepaalde zaken niet goed vast, zodat controles niet mogelijk zijn
  • Men komt vooral tot conclusies die het OM welgevallig zijn

In deze stukken wordt een goede indruk gegeven van de onprofessionele werkwijze van het NFI.

Terug naar basispagina